Uporabne spletne povezave

Morda vam utegnejo koristiti naslednje spletne povezave na strani določenih javnih služb in podjetij, nekaterih domačih in mednarodnih organizacij, itd., ki delujejo na področju cest in prometa nasploh.

PIARC
Spletna stran: www.piarc.org

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije
Spletna stran: www.mzi.gov.si

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Spletna stran: www.di.gov.si

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Spletna stran: www.mnz.gov.si

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Spletna stran: www.up.gov.si

Policija
Spletna stran: www.policija.si

Agencija za varnost prometa Republike Slovenije
Spletna stran: www.avp-rs.si

Kontrola zračnega prometa Slovenije
Spletna stran: www.sloveniacontrol.si

Slovenske železnice
Spletna stran: www.slo-zeleznice.si

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS)
Spletna stran: www.amzs.si

DRC – Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije
Spletna stran: http://www.drc-zdruzenje.si

Evropska unija – mobilnost in transport
Spletna stran: http://ec.europa.eu/transport

CEDR – Conference of European Directors of Roads
Spletna stran: www.cedr.eu

FEHRL – Forum of European National Highway Research Laboratories
Spletna stran: www.fehrl.org

IRF – The International Road Federation
Spletna stran: www.irfnet.org

ERTRAC – The European Road Transport Research Advisory Council
Spletna stran: www.ertrac.org

ERTICO – Intelligent Transport Systems and Services for Europe
Spletna stran: www.ertico.com

ERRAC – The European Rail Research Advisory Council
Spletna stran: www.errac.org