Novice

Dobrodošli med nami!

Nacionalni komite PIARC Slovenija je neprofitna organizacija
Smo nacionalno predstavništvo svetovnega cestnega združenja World Road Association PIARC (www.piarc.org). Zavzemamo se za čim širše mednarodno sodelovanjeprometnega, še posebej cestnega sektorja.

Naša vloga je dvojna
Zastopamo interese Republike Slovenije v PIARC, na drugi strani pa se trudimo čim bolje predstavljati ter razširjati informacije, rezultate in dosežke tega združenja, ki izhajajo iz aktivnosti držav z vsega sveta na prometnem področju.

Slovenija sodeluje v združenju PIARC od leta 1995, kot Prvi delegat pa vse od začetkov naprej nastopa po svoji funkciji direktor Direkcije RS za ceste. Zaradi učinkovitejšega sodelovanja je bil leta 1999 s Pogodbo o ustanovitvi vzpostavljen Nacionalni komite PIARC Slovenija (NK PIARC), ki danes združuje okrog 30 gospodarskih družb, institucij in posameznikov.

Njegove glavne naloge so:

  • izbira nacionalnih poročevalcev za svetovne kongrese
  • izbira in nominiranje članov tehničnih odborov
  • oblikovanje slovenskih delegacij za svetovne kongrese
  • priprava poročil in strokovnih prispevkov za svetovne kongrese
  • predlaganje novih tem za diskusijo na svetovnih kongresih ali na tehničnih odborih
  • oblikovanje delovnih skupin in zagotavljanje sodelovanja v tehničnih odborih
  • izmenjava informacij, vezanih na cestno gospodarstvo med člani NK PIARC Slovenija in PIARC
  • zagotavljanje neposrednih povezav med člani in odbori ter Izvršnim odborom PIARC-a
  • izvajanje aktivnosti za večjo promocijo dela PIARC-a
  • sodelovanje z drugimi inštitucijami in združenji tako na mednarodnem kot na nacionalnem nivoju

Dogodki

Oglejte si koledar dogodkov, ki bodo v letošnjem letu potekali v okviru združenja NC-PIARC Slovenija!

Pridružite se nam

Preberite si več o tem, kaj lahko pridobite s članstvom v naši organizaciji!

Prometna varnost

Za večjo prometno varnost se potrudimo skupaj!