Za večjo prometno varnost

Potrudimo se skupaj!

Področje prometne varnosti sicer ni osrednje področje delovanja združenja NK PIARC Slovenija, vendar se kot strokovnjaki s področja prometa in transporta zavedamo njene pomembnosti za slovensko družbo in ljudi nasploh. Zato pozdravljamo in podpiramo vsa prizadevanja države, nevladnih organizacij in civilnih združenj, ki delujejo in se zavzemajo za zvišanje ravni prometne varnosti ter za zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč.

Aktivnosti naših članov

Že vse od začetkov delovanja našega združenja so naši člani med drugim aktivni tudi v tistih tehničnih odborih združenja PIARC, ki se ukvarjajo s problematiko prometne varnosti. V teh odborih potekajo raziskovalni projekti z različnih tematik prometne varnosti, ki so za vsako 4-letno mandatno obdobje izbrane in določene v veljavnem Strateškem načrtu PIARC.

Trenutno sta v raziskovalno delo preko tehničnega odbora z delovnim nazivom TC 3.2 Oblikovanje in delovanje varnejše cestne infrastrukture, vključena 2 naša člana, še eden pa deluje na področju prometne varnosti in zaščite (traffic safety & security).


Koristne informacije

Z namenom pomagati pri širjenju ozaveščanja o varnem ravnanju v prometu na tem mestu objavljamo nekaj izobraževalnih video posnetkov, več pa vam jih je na voljo v naši spletni knjižnici.

Še nekaj povezav s področja prometne varnosti

V Sloveniji in v svetu deluje veliko število vladnih in nevladnih organizacij, podjetij, prostovoljnih združenj in društev, ki se vsak na svoj način zavzemajo za povečanje prometne varnosti na cestah ter za zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč. NK PIARC Slovenija sicer formalno ni povezan z nobenim izmed njih, vendar se naši člani pri svojem delu večkrat srečujejo tudi s predstavniki teh organizacij.

Ponujamo vam povezave na spletne strani nekaterih izmed teh organizacij (brez kakšnih preferenc), kjer lahko dostopate do različnih informacij o aktivnostih na področju varnosti v cestnem prometu.


Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.)
Spletna stran: www.dars.si

Zavod varna pot
Spletna stran: www.varna-pot.si

Zavod VOZIM
Spletna stran: www.vozim.si

Zavod za prometno varnost
Spletna stran: www.zavod-pv.si

European Road Safety Charter
Spletna stran: www.erscharter.eu

Agencija za varnost prometa Republike Slovenije
Spletna stran: https://www.avp-rs.si/

Image result for Agencija za varnost prometa Republike Slovenije

Ste za prometno varnost?

Ste strokovnjak s področja prometne varnosti? Delujete v organizaciji, ki se ukvarja s prometno varnostjo? Sodelujete pri zanimivem projektu s področja prometne varnosti? Želite rezultate vašega dela predstaviti članom NK PIARC Slovenija in širši zainteresirani javnosti?

Ne oklevajte!


Namen skupnosti PIARC je izmenjava znanj!

Kontaktirajte nas, pošljite nam svoj prispevek in dogovorili se bomo za njegovo objavo na spletnih straneh NK PIARC Slovenija.

Kontakt >>


Gradivo o prometni varnosti

Objavljamo literaturo, namenjeno posebej tematiki prometne varnosti. Več ostalih gradiv si lahko ogledate v naši spletni knjižnici.

U. Brumec, N.V. Hrabar, R. Strah, B. Matko, D. Babić in D. Babić: referat
Challenges to reduce speed of motorcycles in Stari Log curves

Uroš Brumec in Ljiljana Herga: referat
Safer and healthier to school – the Slovenian approach

Uroš Brumec: referat
How can we enhance the safety of school children with usage of human factor knowledge in road design?

Uroš Brumec: projektna naloga
Varnost šolarjev pred šolo in na poti v šolo – ureditev prometne infrastrukture z upoštevanjem človeškega dejavnika

Tehnični odbor PIARC 3.2, soavtor Uroš Brumec: zaključno poročilo
Activity report 2012-2015

Tehnični odbor PIARC C.1, soavtor Uroš Brumec: priročnik
Improvements in safe working on roads

WRA-PIARC: poročilo posebnega projekta
The importance of road maintenance