Lepo pozdravljeni!

Dovolite nekaj stavkov o nas

NK PIARC Slovenija deluje kot predstavništvo svetovnega cestnega združenja PIARC v Sloveniji. Prizadevamo si za čim večjo povezanost cestne in prometne stroke v Sloveniji in svetu, izmenjavo strokovnih znanj in literature ter promocijo dela naših strokovnjakov doma in v tujini.

Naši člani so podjetja in inštituti, ki delujejo na področju cest in prometa. V skladu s pravili matične organizacije PIARC jih imenujemo kolektivni člani. V tehnične odbore in dejansko delo združenja se nato vključujejo posamezni strokovnjaki, zaposleni v teh podjetjih, ki jim krijejo stroške članarine in sodelovanja na strokovnih srečanjih. Vsako leto si prizadevamo, da bi našim članom, ki aktivno sodelujejo v tehničnih odborih, povrnili del stroškov njihovih potovanj v tujino.

Več o nastanku našega združenja, članih in dejavnostih, si lahko preberete v rubrikah Predstavitev in Naši člani, če pa vas zanima sama organizacija združenja, si to lahko pogledate v Pogodbi o ustanovitvi NK PIARC Slovenija.


Prednosti članstva v NK PIARC Slovenija

Z včlanitvijo v naše združenje se boste priključili ostalim slovenskim strokovnjakom, ki delujejo na področju cest in prometa ter zastopajo slovenske interese v mednarodnem prostoru. Med drugim boste deležni naslednjih ugodnosti in priložnosti:

  • dostop do najnovejših informacij o razvoju cestno-prometne stroke v svetu (priložnost za podjetje, da vpelje aktualno znanje v svojo prakso – konkurenčna prednost),
  • možnost udeležbe in sodelovanja na: seminarjih, kongresih, delavnicah, v tehničnih odborih in na mednarodnih raziskovalnih projektih svetovnega formata s področja cest in prometa (dajanje, pridobivanje oz. izmenjava znanj je priložnost, da neposredno prispevamo k razvoju mednarodne stroke in pridobivamo pomembne in koristne informacije),
  • sodelovanje z vodilnim organizacijami na področju cest in prometa pomeni veliko priložnosti za medsebojno sodelovanje in povezovanje s tujimi partnerji,
  • nižje kotizacije za udeležbo na svetovnih konferencah in cestnih kongresih PIARC (možnost delne povrnitve stroškov potovanj), in
  • brezplačen dostop do strokovne literature združenja PIARC in slovenskih publikacij.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Včlanitev

Če ste se nam odločili priključiti, je postopek pridružitve preprost. Prosimo vas, da nas kontaktirate ter nato:

Prvič: izpolnete Pristopno izjavo.

Drugič: pošljete Pristopno izjavo po pošti ali na elektronski naslov sekretariat@nc-piarc.si ter poravnate letno članarino.

Kolektivni člani: letna članarina
500 €

S tem boste postali polnopravni člani združenja NK PIARC Slovenija, dodeljena vam bo tudi članska številka, ki jo bomo (tako kot vse ostale) zaradi varnosti shranili v sekretariatu združenja.

Kontakt >>