29/03/2018 Nova posebna delovna skupina TF B.2
Iz Generalnega sekretariata WRA-PIARC je prišlo obvestilo o formiranju nove posebne delovne skupine “Task force B.2 Automated vehicles: challenges and opportunities for road operators and road authorities”. Skupina naj bi z delom predvidoma začela v juliju 2018 in zaključila septembra 2020. Spodaj sta priložena opis aktivnosti, ki so predvidene v skupini in vabilo za nominiranje članov. Iz WRA-PIARC-a opozarjajo, naj države nominirajo samo člane, ki so strokovnjaki oziroma delujejo na tem področju in naj bodo ti res pripravljeni na aktivno sodelovanje. Vlogi za nominiranje je potrebno priložiti tudi kratek CV kandidata in reference o njegovem delu.

V kolikor bi želeli nominirati kakšnega kandidata za to delovno skupino, njegove kontaktne podatke s kratkim CVjem posredujte v sekretariat NK PIARC Slovenija sekretariat@nc-piarc.si najkasneje do petka, 20.4.2018. Uradno imenovanje kandidata v Generalni sekretariat nato v imenu Prvega delegata Slovenije izvede sekretariat NK PIARC Slovenija.

Vabilo za nominiranje kandidatov za člane
Opis načrtovanih aktivnosti skupine

Categories: