Facilitated access to professional literature

In accordance with our mission to present and disseminate information of the PIARC association and to help experts in the field of transport in Slovenia, we have designed an online library on the page in front of you. On the one hand, we want to facilitate your access to various literature of the world road association PIARC and NK PIARC Slovenia, and at the same time we will regularly publish the contributions of our members in the field of transport.

We hope that you will be able to find here some useful information from the field of road and other transport, which you may sometimes miss in your work, but you do not know where to find it. We also believe that many of you already know the links to the PIARC online library and use them to your advantage (this will allow you faster access), and the rest of you will rediscover its benefits.


PIARC Online Library

Professional literature

  PIARC electronic journals (Newsletter)

  You can access the new and old issues of the Newsletter via a single link, where the Newsletters in the PIARC archives are gathered in one place.

  Look at the newsletter


  Video material

  We offer you some educational videos, especially for traffic safety and raising awareness of drivers about proper behavior in road traffic. The recordings are both Slovenian and foreign, and each allows you to make further links and view other videos with similar content.

  Educational films on proper behavior on the highway

  Some other prevention films on road safety


  Archive of NK PIARC Slovenia

  Here we publish material and publications that we have either produced in NK PIARC Slovenia or came from abroad to the address of the secretariat of NK PIARC Slovenia and as such are available to all members of our association. As these are usually materials that are too extensive for publication on the Internet or in printed form, we urge you to contact the NK PIARC Slovenia Secretariat if you wish to view these publications (sekretariat@nc-piarc.si).

  XXV. Svetovni cestni kongres Seul 2.-6. novembra 2015
  XXVth World Road Congress Seoul 2nd-6th November 2015

  CD zgoščenka predstavlja uradni zaključni CD svetovnega cestnega kongresa v Južni Koreji. Na njem so v angleškem, francoskem in španskem jeziku zbrane informacije o kongresu, vsi prispevki in prepisi glavnih govorov, slike s kongresa in mnogo drugih informacij.

  Promocijska brošura NK PIARC Slovenija – slovenska
  Promotional brochure of NC PIARC Slovenia – in Slovene

  Nova promocijska brošura združenja NK PIARC Slovenija iz leta 2014 v slovenskem jeziku. Na kratko in zgoščeno opisuje organizacijo in glavne dejavnosti združenja.

  Odpri brošuro

  Promocijska brošura NK PIARC Slovenija – angleška
  Promotional brochure of NC PIARC Slovenia – in English

  Nova promocijska brošura združenja NK PIARC Slovenija iz leta 2014 v angleškem jeziku. Na kratko in zgoščeno opisuje organizacijo in glavne dejavnosti združenja.

  Odpri brošuro

  XIV. Mednarodni zimski cestni kongres Andorra 4.-7. februarja 2014
  XIVth International Winter Road Congress Andorra 4-7th February 2014

  CD zgoščenka predstavlja uradni zaključni CD letošnjega zimskega kongresa v Andorri. Na njem so v angleškem, francoskem in španskem jeziku zbrane informacije o kongresu, vsi prispevki in prepisi glavnih govorov, slike s kongresa in mnogo drugih informacij.

  XXIV. Svetovni cestni kongres Mexico City 26.-30. septembra 2011
  XXIVth World Road Congress Mexico City 26-30th September 2011

  2. CD zgoščenka predstavlja uradni zaključni CD kongresa v Mehiki. Na njem so v angleškem, francoskem in španskem jeziku zbrane informacije o kongresu, vsi prispevki in prepisi glavnih govorov, slike s kongresa in mnogo drugih informacij.

  XXIV. Svetovni cestni kongres Mexico City 26.-30. septembra 2011
  XXIVth World Road Congress Mexico City 26-30th September 2011

  1. CD zgoščenka, na kateri so v angleškem in francoskem jeziku zbrane informacije o kongresu, nekateri prispevki in uvodni članki za posamezne sekcije ter še nekatere druge informacije. CD je bil udeležencem razdeljen še pred kongresom.

  Revija Routes/Roads

  Poleg elektronskega dostopa do omenjene revije (povezava je zgoraj v spletni knjižnici PIARC), ki jo izdaja svetovno cestno združenje PIARC, lahko po potrebi vsekretariatu NK PIARC Slovenija dobite tudi tiskano različico revije.

  XIII Mednarodni zimski cestni kongres Quebec 8.-11. februarja 2010
  XIII International Winter Road Congress Quebec 8-11th February 2010

  DVD zgoščenka, na kateri so v angleškem in francoskem jeziku zbrane informacije o organizaciji in programu kongresa, referati in prispevki, slike z raznih dogodkov ob kongresu, seznam udeležencev ter mnoge druge informacije.

  Razvoj slovenskih cest – zgodovina in perspektive

  Tiskana izdaja NK PIARC Slovenija ob 100. obletnici ustanovitve Svetovnega cestnega združenja PIARC in 10. obletnici delovanja Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija. Knjižica je bila pripravljena in izdana v sodelovanju z Družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o.

  10. Slovenski kongres o cestah in prometu, 20.-22. oktobra 2010
  10th Slovenian Road and Transportation Congress, 20.-22nd October 2010

  CD zgoščenka, na kateri so zbrani vsi referati, ki so bili v okviru posameznih tem predstavljeni na 10. slovenskem cestnem kongresu v Portorožu.

  Gradnja slovenskih avtocest v obdobju 1994 – 2009
  Analitični podatki in dejstva o 15-letni gradnji slovenskega avtocestnega križa

  Knjiga, ki je bila izdana ob zaključku gradnje slovenskega avtocestnega križa in v počastitev jubilejnega 10. slovenskega kongresa o cestah in prometu. Pri nastajanju knjige je sodelovalo preko 60 različnih strokovnjakov iz Slovenije, namenjena pa je najširši strokovni in laični javnosti, medijem in politiki.


  Contributions from our members

  Here we publish the contributions of our members, from papers, research assignments, seminars, powerpoint presentations, etc.

  Jovan Trajkovski, Miha Ambrož, Uroš Brumec in Robert Kunc: strokovni članek
  Numerična analiza naleta motorista v C-stebriček Jeklene Varnostne Ograje (JVO) brez zaščite in s HDPE zaščito

  Nina Verzolak Hrabar in Nataša Kovše: referat
  S postavitvijo turistične signalizacije tudi upravljavec avtocest in hitrih cest pripomore k razvoju turizma v Sloveniji

  Aleš Merkun, Nina Verzolak Hrabar in Uroš Brumec: referat
  Prometna signalizacija za označevanje parkirišč v predpisih in praksi

  Aleš Bricelj, Aleš Merkun in Uroš Brumec: referat
  Kolesarju prijazna infrastruktura kot eden stebrov trajnostnega razvoja prometa

  Aleš Bricelj in Uroš Brumec: referat
  Predvidljive ceste kot ključ do prometne varnosti

  Nina Verzolak Hrabar, Uroš Brumec in Tomaž Maher: referat
  Število besedilnih informacij na prometni signalizaciji, ki jih je voznik sposoben zaznati

  Uroš Brumec, Aleš Merkun in Nina Verzolak Hrabar: referat
  Understandable, visible and clear information to the driver – do we know how to provide it?

  Nina Verzolak Hrabar: referat
  Vpliv obcestnega prostora na varno odvijanje prometa – turistična in druga obvestilna signalizacija kot del urbane opreme

  Nina Verzolak Hrabar: powerpoint predstavitev
  Vpliv obcestnega prostora na varno odvijanje prometa – turistična in druga obvestilna signalizacija kot del urbane opreme

  Uroš Brumec: seminarska naloga
  Ergonomija v prometu

  Uroš Brumec, Egon Herman, Nina Verzolak Hrabar in Marko Polič: referat
  Road Environment as a Factor of Road Safety: Do we understand the concept?

  Uroš Brumec: referat
  Safer Road Infrastructure

  Uroš Brumec in Aleš Bricelj: referat
  Urbanism as a major factor of roads’ function and safety

  prof. Stojan Petelin in Blaž Luin: predstavitev projekta
  Simulator za usposabljanje operaterjev cestnih predorov

  Submit your contribution!

  Are you involved in an interesting project? Have you recently attended a good workshop, seminar? Do you want to present the results of your professional work to your colleagues from NK PIARC Slovenia?

  Do not hesitate!


  The main purpose of PIARC community is exchange of knowledge!

  Send us your contribution by e-mail, write that you want it published in the NK PIARC Slovenia online library and we will be happy to publish your material.

  Send contribution >>