Olajšan dostop do strokovne literature

Skladno z našim poslanstvom predstavljati in razširjati informacije združenja WRA-PIARC ter pomagati strokovnjakom s področja prometa v Sloveniji, smo na strani, ki je pred vami, zasnovali spletno knjižnico. V njej vam želimo na eni strani olajšati dostop do različne literature svetovnega cestnega združenja WRA-PIARC ter NK PIARC Slovenija hkrati pa bomo redno objavljali prispevke naših članov s področja prometa.

Upamo, da boste lahko tu našli kakšno koristno informacijo s področja cestnega in drugega transporta, ki jo sicer morda kdaj pogrešate pri svojemdelu, pa ne veste kje jo poiskati. Verjamemo tudi, da mnogi izmed vas povezave na spletno knjižnico WRA-PIARC že poznate in s pridom uporabljate (vam bo tako omogočen hitrejši dostop), ostali pa boste njene prednosti odkrili na novo.


Spletna knjižnica wra-piarc

Strokovna literatura

Spletno iskanje po bazi WRA-PIARC

Elektronski zborniki WRA-PIARC (Newsletter)

Do novih in starih številk Newsletter-ja nacionalnih komitejev lahko dostopate preko enotne povezave, kjer so Newsletter-ji, ki so v arhivu PIARC-a, zbrani na enem mestu.

Poglej newsletter


Video gradivo

Na ogled vam ponujamo nekatere izobraževalne videoposnetke, namenjene zlasti prometni varnosti in ozaveščanju voznikov o pravilnem vedenju v cestnem prometu. Posnetki so tako slovenski kot tuji, vsak pa vam omogoča nadaljnje povezave in oglede drugih videoposnetkov podobne vsebine.

Izobraževalni filmi o pravilni vožnji po avtocesti

Nekateri drugi preventivni filmi o varnosti v cestnem prometu


Arhiv nk piarc slovenija

Na tem mestu objavljamo gradivo ter publikacije, ki smo jih bodisi izdelali v NK PIARC Slovenija bodisi so prišle iz tujine na naslov sekretariata NK PIARC Slovenija in so kot take na voljo vsem članom našega združenja. Ker gre pri tem običajno za gradiva, ki so preobsežna za objavo na spletu oziroma so v tiskani obliki, vas pozivamo, da vkolikor si želite te publikacije ogledati, kontaktirate sekretariat NK PIARC Slovenija (sekretariat@nc-piarc.si).

XXV. Svetovni cestni kongres Seul 2.-6. novembra 2015
XXVth World Road Congress Seoul 2nd-6th November 2015

CD zgoščenka predstavlja uradni zaključni CD svetovnega cestnega kongresa v Južni Koreji. Na njem so v angleškem, francoskem in španskem jeziku zbrane informacije o kongresu, vsi prispevki in prepisi glavnih govorov, slike s kongresa in mnogo drugih informacij.

Promocijska brošura NK PIARC Slovenija – slovenska
Promotional brochure of NC PIARC Slovenia – in Slovene

Nova promocijska brošura združenja NK PIARC Slovenija iz leta 2014 v slovenskem jeziku. Na kratko in zgoščeno opisuje organizacijo in glavne dejavnosti združenja.

Odpri brošuro

Promocijska brošura NK PIARC Slovenija – angleška
Promotional brochure of NC PIARC Slovenia – in English

Nova promocijska brošura združenja NK PIARC Slovenija iz leta 2014 v angleškem jeziku. Na kratko in zgoščeno opisuje organizacijo in glavne dejavnosti združenja.

Odpri brošuro

XIV. Mednarodni zimski cestni kongres Andorra 4.-7. februarja 2014
XIVth International Winter Road Congress Andorra 4-7th February 2014

CD zgoščenka predstavlja uradni zaključni CD letošnjega zimskega kongresa v Andorri. Na njem so v angleškem, francoskem in španskem jeziku zbrane informacije o kongresu, vsi prispevki in prepisi glavnih govorov, slike s kongresa in mnogo drugih informacij.

XXIV. Svetovni cestni kongres Mexico City 26.-30. septembra 2011
XXIVth World Road Congress Mexico City 26-30th September 2011

2. CD zgoščenka predstavlja uradni zaključni CD kongresa v Mehiki. Na njem so v angleškem, francoskem in španskem jeziku zbrane informacije o kongresu, vsi prispevki in prepisi glavnih govorov, slike s kongresa in mnogo drugih informacij.

XXIV. Svetovni cestni kongres Mexico City 26.-30. septembra 2011
XXIVth World Road Congress Mexico City 26-30th September 2011

1. CD zgoščenka, na kateri so v angleškem in francoskem jeziku zbrane informacije o kongresu, nekateri prispevki in uvodni članki za posamezne sekcije ter še nekatere druge informacije. CD je bil udeležencem razdeljen še pred kongresom.

Revija Routes/Roads

Poleg elektronskega dostopa do omenjene revije (povezava je zgoraj v spletni knjižnici WRA-PIARC), ki jo izdaja svetovno cestno združenje WRA-PIARC, lahko po potrebi vsekretariatu NK PIARC Slovenija dobite tudi tiskano različico revije.

XIII Mednarodni zimski cestni kongres Quebec 8.-11. februarja 2010
XIII International Winter Road Congress Quebec 8-11th February 2010

DVD zgoščenka, na kateri so v angleškem in francoskem jeziku zbrane informacije o organizaciji in programu kongresa, referati in prispevki, slike z raznih dogodkov ob kongresu, seznam udeležencev ter mnoge druge informacije.

Razvoj slovenskih cest – zgodovina in perspektive

Tiskana izdaja NK PIARC Slovenija ob 100. obletnici ustanovitve Svetovnega cestnega združenja WRA-PIARC in 10. obletnici delovanja Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija. Knjižica je bila pripravljena in izdana v sodelovanju z Družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o.

10. Slovenski kongres o cestah in prometu, 20.-22. oktobra 2010
10th Slovenian Road and Transportation Congress, 20.-22nd October 2010

CD zgoščenka, na kateri so zbrani vsi referati, ki so bili v okviru posameznih tem predstavljeni na 10. slovenskem cestnem kongresu v Portorožu.

Gradnja slovenskih avtocest v obdobju 1994 – 2009
Analitični podatki in dejstva o 15-letni gradnji slovenskega avtocestnega križa

Knjiga, ki je bila izdana ob zaključku gradnje slovenskega avtocestnega križa in v počastitev jubilejnega 10. slovenskega kongresa o cestah in prometu. Pri nastajanju knjige je sodelovalo preko 60 različnih strokovnjakov iz Slovenije, namenjena pa je najširši strokovni in laični javnosti, medijem in politiki.


Prispevki naših članov

Na tem mestu objavljamo avtorske prispevke naših članov, vse od referatov, raziskovalnih nalog, seminarjev, powerpoint prezentacij, itd.

Jovan Trajkovski, Miha Ambrož, Uroš Brumec in Robert Kunc: strokovni članek
Numerična analiza naleta motorista v C-stebriček Jeklene Varnostne Ograje (JVO) brez zaščite in s HDPE zaščito

Nina Verzolak Hrabar in Nataša Kovše: referat
S postavitvijo turistične signalizacije tudi upravljavec avtocest in hitrih cest pripomore k razvoju turizma v Sloveniji

Aleš Merkun, Nina Verzolak Hrabar in Uroš Brumec: referat
Prometna signalizacija za označevanje parkirišč v predpisih in praksi

Aleš Bricelj, Aleš Merkun in Uroš Brumec: referat
Kolesarju prijazna infrastruktura kot eden stebrov trajnostnega razvoja prometa

Aleš Bricelj in Uroš Brumec: referat
Predvidljive ceste kot ključ do prometne varnosti

Nina Verzolak Hrabar, Uroš Brumec in Tomaž Maher: referat
Število besedilnih informacij na prometni signalizaciji, ki jih je voznik sposoben zaznati

Uroš Brumec, Aleš Merkun in Nina Verzolak Hrabar: referat
Understandable, visible and clear information to the driver – do we know how to provide it?

Nina Verzolak Hrabar: referat
Vpliv obcestnega prostora na varno odvijanje prometa – turistična in druga obvestilna signalizacija kot del urbane opreme

Nina Verzolak Hrabar: powerpoint predstavitev
Vpliv obcestnega prostora na varno odvijanje prometa – turistična in druga obvestilna signalizacija kot del urbane opreme

Uroš Brumec: seminarska naloga
Ergonomija v prometu

Uroš Brumec, Egon Herman, Nina Verzolak Hrabar in Marko Polič: referat
Road Environment as a Factor of Road Safety: Do we understand the concept?

Uroš Brumec: referat
Safer Road Infrastructure

Uroš Brumec in Aleš Bricelj: referat
Urbanism as a major factor of roads’ function and safety

prof. Stojan Petelin in Blaž Luin: predstavitev projekta
Simulator za usposabljanje operaterjev cestnih predorov

Oddajte svoj prispevek!

Sodelujete pri zanimivem projektu? Ste se pred kratkim udeležili dobre delavnice, seminarja? Želite rezultate vašega strokovnega dela predstaviti vašim kolegom iz NK PIARC Slovenija?

Do not hesitate!


The main purpose of PIARC community is exchange of knowledge!

Po elektronski pošti nam pošljite svoj prispevek, napišite, da želite njegovo objavo v spletni knjižnici NK PIARC Slovenija in vaše gradivo bomo z veseljem objavili.

Pošlji prispevek >>