29/03/2018 New special working group TF B.2
Iz Generalnega sekretariata WRA-PIARC je prišlo obvestilo o formiranju nove posebne delovne skupine “Task force B.2 Automated vehicles: challenges and opportunities for road operators and road authorities”. Skupina naj bi z delom predvidoma začela v juliju 2018 in zaključila septembra 2020. Spodaj sta priložena opis aktivnosti, ki so predvidene v skupini in vabilo za nominiranje članov. Iz WRA-PIARC-a opozarjajo, naj države nominirajo samo člane, ki so strokovnjaki oziroma delujejo na tem področju in naj bodo ti res pripravljeni na aktivno sodelovanje. Vlogi za nominiranje je potrebno priložiti tudi kratek CV kandidata in reference o njegovem delu.

If you would like to nominate a candidate for this working group, send his contact details with a short CV to the secretariat of NK PIARC Slovenia sekretariat@nc-piarc.si no later than Friday, April 20, 2018. The official appointment of a candidate to the General Secretariat is then carried out by the Secretariat of NK PIARC Slovenia on behalf of the First Delegate of Slovenia.

Invitation to nominate candidates for members
Description of planned group activities

NK PIARC Slovenija

22/02/2017 Povabilo k oddaji ponudb za posebne projekte WRA-PIARC
Na spodnjih povezavah vam je na voljo razpisno gradivo WRA-PIARC za posebne projekte. Gre za osredotočene projekte, ki morajo biti izvedeni v zelo kratkem časovnem obdobju (zaključek že v Septembru 2017), sofinanciranje s strani WRA-PIARC pa je do višine 25.000 €, ne glede na to, da je projekt lahko tudi višje vrednosti. Če potrebujete pri morebitni prijavi kakršnokoli pomoč ali informacije, prosimo kontaktirajte sekretariat.

razpis za “The use of Unmanned Aerial Systems (UAS) to Remotely Collect Data for Road Infrastructure”
razpis za “Unpredicted Infrastructure Failures (UIF)”

NK PIARC Slovenija

21/03/2016 Nova predsednica in Upravni odbor
S koncem leta 2015 je potekel mandat predsedniku NK PIARC Slovenija, g. Žavrlanu in hkrati ostalim članom Upravnega odbora. Zato so bile na zadnji skupščini, 17.3.2016 izvedene volitve novih članov in novega predsednika. Kot nova predsednica NK PIARC Slovenija za obdobje 2016-2019 je bila soglasno izvoljena ga. Ljiljana Herga (Direkcija RS za infrastrukturo), Upravni odbor pa ima po novem naslednje člane: Damir Topolko (Prvi delegat), Ljiljana Herga (presednica), kot člani pa Matija Mavrič, Vili Žavrlan, Robert Kuzman, Cveto Gregorc, Franci Kavčič, Igor Starič, Bojan Leben, Miklavž Čepon in Zvone Likar.

Novi predsednici in ostalim novoizvoljenim članom Upravnega odbora čestitamo in želimo uspešno delo!

Hkrati se ob tej priložnosti zahvaljujemo dosedanjemu predsedniku, g. Žavrlanu za njegov trud in prispevek k delovanju nacionalnega komiteja. Zahvaljujemo se tudi ostalim članom Upravnega odbora, ki so z novim mandatom zaključili svoje delo v okviru UO NK PIARC Slovenija.

NK PIARC Slovenija

07/05/2015 Snow and Ice Databook 2014
Dragi člani, iz Generalnega sekretariata PIARC iz Pariza je prišla novica, da je na voljo prenovljen priročnik o zimski službi t.i. “Snow&Ice Databook 2014”. Priročnik je dostopen v spletni knjižnici WRA-PIARC na spodnji povezavi:

Snow&Ice Databook 2014.

Snow_and_Ice

20/11/2014 Prezentacije s sestanka nacionalnih komitejev v Santiagu
Obveščamo vas, da so vam na spodnjih povezavah na voljo powerpoint prezentacije, ki so bile predstavljene na letošnjem sestanku PIARC nacionalnih komitejev, ki je potekal ob zasedanju PIARC Skupščine konec oktobra v Santiagu, Čile. Na prezentacijah so predstavljene zadnje aktivnosti posameznih NC-jev v letu 2014 in nekateri načrti za prihodnost.

predstavitev Čile
predstavitev Argentina
predstavitev Avstrija
predstavitev Velika Britanija

NC Chile

02/04/2014 16. zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija
Člane obveščamo, da bo naslednje, šestnajsto zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija dne 18. aprila 2014 ob 11:00 uri v prostorih Direkcije RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, sejna soba 220 (2. nadstropje). Prosimo vas za čim večjo udeležbo in obvezno potrditev prisotnosti! Hvala.

Gradiva za zasedanje bodo pravočasno na voljo na spletni strani v rubriki “skupščina”.
Gradiva >>

NK PIARC Slovenija

12/12/2013 Za člane tehničnih odborov – zaključna poročila ob koncu leta
Člane tehničnih odborov in delovnih skupin PIARC obveščamo, da je bil na zadnji seji Upravnega odbora NK PIARC Slovenija, 28.11.2013 sprejet sklep, da bo potrebno od zdaj naprej vsako leto ob koncu leta na kratko poročati o delu v posameznem odboru oziroma skupini. Prvo poročilo je tako potrebno pripraviti za aktivnosti v letu 2013, poziv pa velja tako aktivnim kot dopisnim članom tehničnih odborov in skupin.

V poročilu na kratko opišite glavne akvtivnosti v vašem tehničnem odboru oziroma skupini (tudi, če pri njih niste aktivno sodelovali) v preteklem letu, morebitne strokovne dosežke ali izdana poročila. Poročilo samo naj obsega vsaj polovico A4 strani, za pisanje tega poročila ne obstaja noben obrazec, spisano naj bo v Word formatu, posredujte pa med drugim svoje osnovne podatke (ime, priimek, kateri tehnični odbor in tematika). Poročilo nato prosimo posredujte na sekretariat@nc-piarc.si, kjer ga bomo objavili na spletni strani.

NK PIARC Slovenija

03/12/2013 Dvig članarin za članstvo v WRA-PIARC
Obveščamo vas, da je bil na zadnji skupščini matične organizacije WRA-PIARC, ki je potekala 6.-7. novembra 2013 v Rimu, Italija, sprejet sklep o zvišanju vseh članarin za članstvo v organizaciji za 3,5% za leto 2014. Povišanje velja tako za članarino države, kot za članarine kolektivnih in individualnih članov. Ob tem je bilo poudarjeno, da je to prvi dvig članarin po letu 2008 in da je nujen zaradi večjega angažiranja organizacije zlasti pri raziskovalnih projektih in tudi ostalih aktivnostih.

Nove članarine so tako: letna članarina za kolektivne člane 470 €, letna članarina za individualne člane 58 €, državna članarina za Slovenijo 4900 €. Navedene nove članarine si lahko ogledate tudi v uradnem dokumentu Generalnega sekretariata iz Pariza.

NK PIARC Slovenija

19/04/2013 Sestanek Tehničnega odbora 1.3 v Sloveniji
V dneh od 16. do 17. aprila 2013 je na Zavodu za gradbeništvo potekal sestanek tehničnega odbora PIARC TC 1.3, ki se ukvarja s tematiko klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja. Iz Slovenije v tem odboru sodeluje dr. Karmen Fifer-Bizjak. Sestanka se je udeležilo 17 strokovnjakov, ki so prišli iz celega sveta. Dr. Fifer-Bizjakova je na začetku sestanka najprej na kratko predstavila ZAG, v imenu Nacionalnega komiteja PIARC Slovenija pa je goste nato pozdravil mag. Bine Pengal, jim na kratko predstavil Direkcijo RS za ceste ter jim podal nekaj podatkov o slovenskem cestnem omrežju.

Po odzivih sodeč so bili gostje z obiskom na ZAG-u in v Sloveniji zelo zadovoljni, tudi sam sestanek je bil zelo delaven in uspešen. Spodaj vam je na ogled na voljo nekaj fotografij z dogodka.

NK PIARC Slovenija

22/02/2013 15. zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija
Člane obveščamo, da bo naslednje, petnajsto zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija dne 27. marca 2013 ob 14:00 uri v prostorih Direkcije RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Prosimo vas za čim večjo udeležbo in obvezno potrditev prisotnosti! Hvala.

Gradiva za zasedanje bodo pravočasno na voljo na spletni strani v rubriki “skupščina”.
Gradiva >>

NK PIARC Slovenija

27/11/2012 Novi predsednik WRA-PIARC
Obveščamo vas, da je bil na zadnji skupščini WRA-PIARC v oktobru 2012 v Luzernu izvoljen tudi novi predsednik WRA-PIARC za obdobje 2013-2016. G. Oscar de Buen Richkarday prihaja iz Mehike, po poklicu je inženir in magister prometa (magistriral na ameriškem Massachusetts Institute of Technology – MIT). Sicer pa je večino svoje poklicne poti do sedaj delal v javni upravi, na mehiškem Sekretariatu za komunikacije in transport, kjer je bil v letih 2007-2011 tudi državni podsekretar za infrastrukturo.

Oscar_de_Buen

08/11/2012 Zimski cestni kongres Andorra 2014 – prijava referatov
Od 4. do 7. februarja 2014 bo v Andorri potekal 14. Zimski cestni kongres PIARC. Na naslov sekretariata NK PIARC Slovenija je pred kratkim prišlo več izvodov predstavitvene brošure, ki jih bomo seveda po pošti posredovali vsem našim članom.

Tokrat bodo prvič na zimskem kongresu obravnavane tudi nekatere tematike drugih tehničnih komitejev, in sicer poleg zimske službe še mostovi in predori v zimskem obdobju. Organizatorji sporočajo, da je že možno prijaviti prispevke za kongres, rok za oddajo osnutkov je 31. december 2012. Več informacij lahko dobite na uradni spletni strani kongresa.
www.aipcrandorra2014.org >>

Andorra_2014

05/11/2012 Slovenija – uradni predstavnik nacionalnih komitejev PIARC!
Z veseljem vas obveščamo, da je bil na zadnji skupščini WRA-PIARC v oktobru 2012 v Luzernu s praktično 100% podporo vseh glasov za novega predstavnika vseh PIARC nacionalnih komitejev izvoljen g. Bojan Leben. Na tem položaju bo nadomestil g. Friedricha Zotterja iz Avstrije, ki je delo opravljal v prejšnjem mandatu.
Prevzem te funckije je za Slovenijo velika čast in priložnost za povečanje prepoznavnosti v združenju PIARC. G. Leben bo nadaljeval delo svojega predhodnika, ki bo usmerjenopredvsem v koordiniranje delovanja obstoječih nacionalnih komitejev in spodbujanje k ustanavljanju novih po vsem svetu. Hkrati g. Leben ostaja aktiven predstavnik Slovenije tudi v Izvršnem odboru PIARC (ExCom), kamor je bil v novem mandatu izvoljen že tudi glede na svojo novo funkcijo.

NK PIARC Slovenija

02/08/2012 NK PIARC Slovenija “Predavanja in delavnica TC 3.2” in 11. Slovenski kongres o cestah in prometu
Obveščamo vas, da NK PIARC Slovenija v oktobru 2012 organizira poseben dogodek s področja prometne varnosti. Gre za predavanja in delavnico, na kateri bodo s svojimi prispevki sodelovali priznani strokovnjaki iz tujine in na kateri lahko dobite vpogled v trenutno aktualne teme s področja prometne varnosti po svetu.

Hkrati vas vabimo tudi na že 11. Slovenski kongres o cestah in prometu, ki bo letos potekal od 24.-25. oktobra 2012.

Več o obeh dogodkih si lahko preberete na posebni podstrani.

11/07/2012 INTEROUTE&VILLE 2012
Na naslov sekretariata smo prejeli vabilo in kratko informativno gradivo o mednarodnem sejmu INTEROUTE&VILLE 2012 ter o 1. kongresu IDRRIM”. Sejem in kongres bosta potekala 2.-4. oktobra 2012 v Lionu, v Franciji. Nove informacije bodo sproti objavljene na uradni spletni strani dogodka, nekaj pa si jih lahko preberete na priloženem letaku.
www.interoute-ville.com >>

Interoute_2012

25/06/2012 Newsletter št.29
Na voljo vam je nova, junijska številka Newsletterja WRA-PIARC, št. 29, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi ali pa v naši library.
Newsletter št.29 >>

library

22/05/2012 Prenovljena spletna stran NK PIARC Slovenija
Spoštovani člani, z veseljem vas obveščamo, da nam je uspelo prenoviti spletne strani našega združenja. Nova stran je grafično oblikovana tako, da se bolj dopolnjuje z uradno spletno stranjo organizacije WRA-PIARC, hkrati pa smo stran zasnovali tako, da omogoča več interaktivnosti kot prejšnja.

Upamo, da vam bo prenovljena stran v zadovoljstvo in da jo boste uporabljali še pogosteje kot doslej. Stran je zaenkrat še v testni fazi, zato vas prosimo za razumevanje, če se bodo občasno še pojavile kakšne težave pri delovanju.

Nova_stran

05/04/2012 Upravni odbor NK PIARC Slovenija v novi sestavi
Obveščamo vas, da se je 29.3.2012 v prostorih Direkcije RS za ceste, na svoji prvi letošnji seji sestal Upravni odbor NK PIARC Slovenija v svoji novi sestavi, za obdobje 2012-2015. Sestava UO za novo 4 letno mandatno obdobje je sledeča: g. Žavrlan (predsednik), g. Ficko (Prvi delegat) ter člani g. Gregorc, g. Leben, g. Čepon, g. Kuzman, g. Petelin, g. Prosen, g. Polutnik, g. Marok in g. Starič.

Upravni odbor je med drugim na tej seji sprejel tudi sklep, da so od zdaj naprej zapisniki sej UO na vpogled vsem članom NK PIARC Slovenija. Do zapisnikov sej UO torej lahko od zdaj naprej dostopate z geslom, ki odpira tudi zapisnike zasedanj skupščine in poročila s sestankov tehničnih odborov. Če kdo gesla še nima, prosim kontaktirajte sekretariat, da vam ga posredujemo.

NK PIARC Slovenija

03/04/2012 Newsletter št.28
Na voljo vam je nova, marčevska številka Newsletterja WRA-PIARC, št. 28, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi ali pa v naši library.
Newsletter št.28 >>

library

20/02/2012 Strait crossings, Norveška 2013
Na naslov sekretariata je prišlo vabilo in kratko informativno gradivo o 6. mednarodnem simpoziju “Straits crossings, Norway 2013”. Simpozij se bo odvijal 16.-19. junija 2013 v Bergnu, na Norveškem. Nove informacije bodo sproti objavljene na uradni spletni strani dogodka, nekaj pa si jih lahko preberete že tudi na priloženem letaku.
www.SC2013.no >>

Crossing_2013

18/01/2012 International Conference on Transport Science – ICTS 2012
Obveščamo vas, da je na naslov sekretariata prišlo vabilo za udeležbo na 15. Mednarodni konferenci o transportni znanosti – ICTS 2012 (International Conference on Transport Science). Konferenca se bo odvijala 28. maja 2012 v Portorožu, organizira pa jo Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerze v Ljubljani.

Več informacij si lahkopreberete v priloženem vabilu.

ICTS_2012

12/01/2012 14. zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija
Člane obveščamo, da bo naslednje, štirinajsto zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija dne 03. februarja 2012 ob 11:00 uri v prostorih družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana. Zasedanje bo potekalo v sejni sobi v 1. nadstropju. Prosimo vas za čim večjo udeležbo!

Gradiva za zasedanje najdete v rubriki “skupščina”.
Gradiva >>

NK PIARC Slovenija

20/12/2011 Newsletter št.27
Na voljo vam je nova, decembrska številka Newsletterja WRA-PIARC, št. 27, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi ali pa v naši library.
Newsletter št.27 >>

library

10/10/2011 Newsletter št.26
Na voljo vam je nova, septembrska številka Newsletterja WRA-PIARC, št. 26, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi ali pa v naši library.
Newsletter št.26 >>

library

06/10/2011 XXIV. Svetovni cestni kongres uspešno zaključen
24. Svetovni cestni kongres PIARC v Mehiki je uspešno zaključen, slovenska delegacija pa se je že tudi srečno vrnila domov. Več si lahko preberete na podstrani o kongresu v Mehiki.
Mehika 2011 >>

mexico_logo

20/08/2011 Nov strokovni prispevek našega člana
Eden izmed najaktivnejših članov NK PIARC Slovenija, g. Uroš Brumec, nam je posredoval svoj nov strokovni prispevek, z naslovom “Ergonomija v prometu”. Članek vam je za branje kot običajno na voljo v naši spletni knjižnici.
Knjižnica >>

knjiga

25/05/2011 Prispevek naše članice
Tokrat objavljamo strokovni prispevek ge. Nine Verzolak Hrabar (DRI d.o.o.), ki ga je pripravila na temo obcestnega prostora in njegovega vpliva na prometno varnost. Vsak objekt ali situacija v vplivnem območju vozišča, ki vozniku v cestnem prometu odvrača pozornost od vožnje, namreč lahko pripomore k nastanku prometne nesreče. Članek z naslovom “Vpliv obcestnega prostora na varno odvijanje prometa – turistična in druga obvestilna signalizacija kot del urbane opreme” je bil predstavljen in objavljen v okviru srečanja Dnevi občinskih cest, ki je potekalo 19.-20. maja 2011 v Portorožu.
Knjižnica >>

knjiga

05/05/2011 Konferenca TRA 2012 – prijave referatov!
Obveščamo vas, da je rok za prijavo referatov (oddajo osnutkov) na konferenci TRA 2012 v Atenah (Grčija) podaljšan do 15. maja 2011. Kot se morda spominjate, je bila Slovenija organizatorka konference TRA 2008 v Ljubljani in ostaja aktivna promotorka tega mednarodnega dogodka. Zato naše člane pozivamo, da kljub poznemu obvestilu oddajo svoje prispevke preko uradne spletne strani konference www.traconference.eu, kjer boste našli tudi več informacij.

Preberite si še kratek reklamni letak.

TRA2012

05/04/2011 Newsletter št.24
Na voljo vam je nova, marčevska številka Newsletterja WRA-PIARC, št. 24, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi ali pa v naši library.
Newsletter št.24 >>

library

28/03/2011 13. zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija – PONOVEN SKLIC!
Spoštovani člani, sporočamo vam, da je 13. zasedanje skupščine, ki je bilo sklicano za 24. marca zaradi premajhne udeležbe in posledične nesklepčnosti, odpadlo. Ponoven sklic 13. Skupščine NK PIARC Slovenija bo v četrtek, 07.04.2011 ob 13:00 uri v prostorih Ministrstva za promet RS, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Zasedanje bo potekalo v sejni sobi ministra za promet, v 7. nadstropju. Vašo udeležbo prosimo OBVEZNO potrdite oziroma opravičite v sekretariatu.

Dnevni red ostaja enak, gradivo za sejo pa najdete v rubriki “skupščina”.
Gradiva >>

NK PIARC Slovenija

10/03/2011 Incident & Emergency Management ter projekt eCall
V spletni knjižnici vam je na voljo izčrpna powerpoint predstavitev našega člana, g. Uroša Brumca, o dveh temah, pri katerih aktivno sodeluje v CEDR-ovih delovnih skupinah. Temi se nanašata na 1. upravljanje prometa ob izrednih dogodkih in 2. vzpostavljanje vseevropskega “klica v sili” – eCall. Naj povemo, da je omenjeni temi g. Brumec predstavil tudi ministru za promet RS, dr. Patricku Vlačiču.

Uroš bravo, samo tako naprej!
Knjižnica >>

knjiga

09/03/2011 “Decade of Action for Road Safety”
11. maja 2011 se bo uradno začela akcija “United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020”. Resolucijo Združenih narodov (UN A/RES/64/255), ki postavlja temelje tej akciji, je pripravila Vlada Ruske Federacije, podprlo pa jo je kar 100 držav s celega sveta. Glavni pobudnik aktivnosti je Svetovna zdravstvena organizacija WHO, namen pa je aktivirati čim več različnih deležnikov v državah po svetu, ki imajo karkoli opraviti s prometno varnostjo, da svoje napore v tej smeri še povečajo. V to akcijo se ima namen po svojih močeh vključiti tudi WRA-PIARC, o čemer bo govora na prihajajočem Svetovnem cestnem kongresu v Mehiki.

Za več informacij si preberite priloženo Pismo od organizacije WHO.

www.roadsafetyfund.org >>

Action_for_Road_Safety

28/02/2011 13. zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija
Člane obveščamo, da bo naslednje, trinajsto zasedanje Skupščine NK PIARC Slovenija dne 24. marca 2011 ob 14:00 uri v prostorih Ministrstva za promet RS, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Zasedanje bo potekalo v sejni sobi ministra, v 7. nadstropju. Prosimo vas za čim večjo udeležbo!

Gradiva za zasedanje najdete v rubriki “skupščina”.
Gradiva >>

NK PIARC Slovenija

04/02/2011 Objavljamo dva prispevka našega člana o prometni varnosti
V spletni knjižnici NK PIARC Slovenija sta vam na voljo dva zanimiva referata, pri katerih je kot glavni avtor in kot soavtor sodeloval naš član g. Uroš Brumec. Referata obravnavata zelo aktualni temi s področja prometne varnosti, to sta: 1. (ne)urejenost obcestnega okolja in njegov vpliv na zaznavanje voznikov ter 2. upoštevanje človeškega faktorja pri načrtovanju cestne infrastrukture. Referata sta bila napisana v okviru sodelovanja na mednarodnih konferencah v letu 2010, pred kratkim pa tudi uradno objavljena. Želimo vam prijetno branje!
Knjižnica >>

knjiga

22/12/2010 Newsletter št.23 in zadnje novičke iz PIARC-a
Na voljo vam je nova, decembrska številka Newsletterja WRA-PIARC, št. 23, ki si jo lahko ogledate na spodnji povezavi ali pa v naši library.

Na kratko pa vas samo obveščamo, da je Izvršni odbor (EC) na zadnji Skupščini WRA-PIARC v Budimpešti Generalnemu sekretarju, g. Corteju, podaljšal mandat do konca leta 2012. Naslednje srečanje Skupščine PIARC bo na Svetovnem kongresu v Mehiki, septembra 2011.
Newsletter št.23 >>

library

16/12/2010 Simulator za usposabljanje operaterjev cestnih predorov
Na zadnji seji Upravnega odbora NK PIARC Slovenija smo imeli priložnost ob koncu srečanja prisluhniti krajši predstavitvi najnovejšega dosežka kolegov s Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu. Profesor Stojan Petelin in Blaž Luin sta nam pojasnila delovanje in zmožnosti programske aplikacije “Simulator za usposabljanje operaterjev cestnih predorov”, kjer so se sicer osredotočili na simuliranje požarov v predorih, vendar je program možno dopolniti tako, da simulira tudi druge izredne dogodke. Powerpoint predstavitev vam je na voljo v naši spletni knjižnici.
Knjižnica >>

knjiga