Expert work of NC PIARC Slovenia

In the PIARC technical committees and task forces the actual expert activities, research, international cooperation and exchange of knowledge, experiences etc. take place. Technical committees and their strategic themes are defined a new every 4 years by the Council of PIARC in the Strategic plan(access it through the link on the right). According to that specifications interested members of NC PIARC Slovenia then join different technical committees and task forces regarding their professional occupation. Working programme of the technical committees and task forces for the period 2020-2023 covers the next strategic themes:

1 Management and Finance

Theme covers next areas: Performance of Transport Administrations, Road Transport System Economics and Social Development, Risk Management, Innovative Financing, Coordination between National and Sub-National authorities.

2 Access and Mobility

Theme covers next areas: Road Network Operations/Intelligent Transportation Systems, Winter Service, Sustainable Multimodality in Urban Areas, Freight, Road Design and Infrastructure for Innovative Transport Solutions.

3 Safety

Theme covers next areas: National Road Safety Policies and Programs, Design and Operations of Safer Road Infrastructure, Infrastructure Security.

4 Infrastructure

Theme covers next areas: Asset Management, Pavements, Bridges, Rural Roads and Earthworks, Road Tunnels Operations.

Task forces

Five special working groups are also expected to operate, namely: TF 1.1 Well-prepared projects; TF 1.2 HDMI-4; TF 2.1 New forms of mobility and their impact on road infrastructure and transport; TF 3.1 Protection of road infrastructure and traffic; TF 4.1 Road design standards


Poročila sestankov tekočega leta

Na voljo so vam poročila s posameznih sestankov Tehničnih odborov in posebnih delovnih skupin PIARC v letu 2021.

DateUdeleženecTehnični odborLocationPoročilaDodatki


Strategic plan

We are publishing a Strateški načrt PIARC 2020-2023, that includes also the working plan and organisation of technical committees and task forces.


Our members of technical committees and task forces

Here you can see the official Potrdilo članov tehničnih odborov PIARC from Slovenia that the First Delegate of Slovenia has sent to the general secretariat in Paris as nominations.


Sofinanciranje aktivne udeležbe

Napoved aktivnosti za sofinanciranje

Prosimo izpolnite zgornji obrazec in ga posredujte na sekretariat@nc-piarc.si.

Po sklepu Upravnega odbora lahko aktivni člani tehničnih odborov in delovnih skupin zaprosijo za sofinanciranje svojih dejavnosti v okviru dela v PIARC. Sredstva za sofinanciranje so na voljo za vsako koledarsko leto posebej do porabe. O vsaki posamezni vlogi posebej odloča Upravni odbor. Odloča se po vrstnem redu prispetja vlog. V primeru odobritve, se sofinanciranje nato izvede s povrnitvijo deleža stroškov po že opravljeni dejavnosti.


Delo v tehničnih odborih PIARC

Poročilo o udeležbi na tehničnem odboru /delovni skupini

Po vsakem sestanku prosimo izpolnite zgornji obrazec in ga posredujte na sekretariat@nc-piarc.si, kjer ga bomo arhivirali in objavili na tej spletni strani. Če želite, da vam NK PIARC Slovenija delno sofinancira stroške vašega delovanja, morate Poročilu o udeležbi priložiti še račune oziroma originalna potrdila letalskih kart.


Our members of technical committees and task forces

Spodnji razpored slovenskih članov tehničnih odborov in delovnih skupin PIARC velja za obdobje trenutnega strateškega načrta 2020-2023. Trenutno je slovenskih članov 16.

Alenka Košič odbor 1.3
Finance in naročanje
alenka.kosic@dars.si

Uroš Brumec odbor 3.1
Road safety
uros.brumec@gov.si

Ulrich Zorin odbor 3.2
Winter Service TC 3.2
ulrich.zorin@dars.si

Darko Kokot odbor 3.3
Upravljanje s sredstvi cestne infrastrukture
darko.kokot@zag.si

Mitja Jurgele odbor 3.3
Upravljanje s sredstvi cestne infrastrukture
mitja.jurgele@dri.si

Miroslav Adlešič odbor 4.1
Road Pavements
miroslav.adlesic@zag.si

Petra Klanšek odbor 4.1
Road Pavements
petra.klansek@dri.si

Aleš Žnidarič odbor 4.2
Mostovi
ales.znidaric@zag.si

Igor Mozetič odbor 4.2
Mostovi
igor.mozetic@cpg.si

Matej Kušar odbor 4.2
Mostovi
matej.kusar@dri.si

Marko Kravos odbor 4.2
Mostovi
marko.kravos@kolektor.com

Stanislav Lenart odbor 4.3
Zemeljska dela
stanislav.lenart@zag.si

Aleš Pavšek delovna skupina 3.1
Varovanje cestne infrastrukture in prometa
ales.pavsek@dri.si

Bine Pengal delovna skupina 3.1
Varovanje cestne infrastrukture in prometa
bine.pengal@zag.si


Arhiv starejših poročil

V spodnjem arhivu podatkov lahko dostopate do starejših poročil s sestankov Tehničnih odborov PIARC v formatu: Date, Udeleženec, Tehnični odbor, Location, Poročila, Dodatki, na ogled pa so vam tudi morebitna dodatna gradiva, ki so jih ob posameznih sestankih posredovali udeleženci.

Leto 2019

Leto 2018

Leto 2017

 • 14. – 15. september 2017 Bine Pengal TF C.1 Dunaj, Avstrija poročilo /
 • 30. april – 05. maj 2017 Uroš Brumec C.2 Santiago de Chile, Čile poročilo powerpoint

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

 • 26. – 30. september 2011 Uroš Brumec C.1 Mexico City, Mehika poročilo powerpoint
 • 26. – 30. september 2011 Drago Dolenc C.4 Mexico City, Mehika poročilo /
 • 27. – 30. september 2011 Darko Kokot D.1 Mexico City, Mehika poročilo slike april 2011 Tomaž Košič A.2 Salzburg, Avstrija poročilo /
 • 12. – 21. marec 2011 Uroš Brumec C.1 New Delhi, Indija poročilo powerpoint

Leto 2010

 • 31. oktober – 5. november 2010 Uroš Brumec C.1 Birmingham, Velika Britanija poročilo powerpoint1 powerpoint2
 • 18. – 20. oktober 2010 Franci Kavčič D.2c Pariz, Francija poročilo /
 • 29. september – 1. oktober 2010 Darko Kokot D.1 Lizbona, Portugalska poročilo powerpoint
 • 20. – 21. september 2010 Svit Černe B.5 Andorra la Vella, Andora poročilo /
 • 11. – 16. september 2010 Stojan Petelin C.4 St. Petersburg, Rusija poročilo /
 • 14. – 16. junij 2010 Tomaž Košič A.2 Toronto, Kanada poročilo /
 • 30. maj – 3. junij 2010 Uroš Brumec C.1 Valencia, Španija poročilo powerpoint
 • 28. – 30. april 2010 Aleksander Ljubič D.2b Irvine, Združene države Amerike poročilo /
 • 28. – 30. april 2010 Franci Kavčič D.2c Irvine, Združene države Amerike poročilo /
 • 22. – 24. marec 2010 Drago Dolenc C.4 Buenos Aires, Argentina poročilo powerpoint
 • 8. – 12. februar 2010 Svit Černe B.5 Quebec poročilo / 25. – 27. januar 2010 Stojan Petelin C.4 Pariz, Francija poročilo /

Leto 2009

 • 1. januar – 31. december 2009 Svit Černe B.5.2 Skupno poročilo za sestanke v letu 2009 poročilo /
 • 24. – 31. oktober 2009 Uroš Brumec C.1 Cape Town, Južnoafriška Republika poročilo powerpoint
 • 22. – 23. oktober 2009 Darko Kokot D.1 Portland, Oregon, Združene države Amerike poročilo powerpoint1 powerpoint2
 • 5. – 6. oktober 2009 Svit Černe B.5 Praga, Češka poročilo /
 • 17. – 21. maja 2009 Uroš Brumec C.1 Malmö, Švedska poročilo powerpoint
 • 25. – 27. marec 2009 Drago Dolenc C.4 Madrid, Španija poročilo /
 • 11. – 13. marec 2009 Svit Černe B.5 Madrid, Španija poročilo /

Leto 2008

 • 1. januar – 31. december 2008 Svit Černe B.5.2 Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 1. januar – 31. december 2008 Primož Jurjavčič D.2b Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 1. januar – 31. december 2008 Drago Dolenc C.4 Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Franci Kavčič D.2c Portorož, Slovenija poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Feri Bohar D.2a Portorož, Slovenija poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Aleksander Ljubič D.2b Portorož, Slovenija poročilo /
 • 21. – 24. oktober 2008 Uroš Brumec C.1 in C.2 Kuala Lumpur, Malezija poročilo powerpoint
 • 15. – 17. oktober 2008 Darko Kokot D.1 München, Nemčija poročilo /
 • april 2008 Tomaž Košič A.2 Pariz, Francija poročilo /