Strokovno delo NK PIARC Slovenija

V tehničnih odborih in posebnih delovnih skupinah združenja PIARC poteka dejansko strokovno delo, raziskave, mednarodno sodelovanje in izmenjava znanja, izkušenj itd. Tehnične odbore in njihove strokovne teme vsake 4 leta na novo določi Skupščina PIARC s strateškim načrtom (oglejte si ga preko povezave na desni strani), glede na to pa se potem v odbore in delovne skupine vključijo zainteresirani člani NK PIARC Slovenija. Delovni program tehničnih odborov in delovnih skupin za obdobje 2020-2023 pokriva naslednje strateške teme:

1 Upravljanje cest

Tema pokriva naslednja področja: Delovanje cestnih uprav, Ekonomsko in socialno usklajeno načrtovanje cestne infrastrukture, Finance in naročanje, Klimatske spremembe in odpornost cestnega omrežja, Upravljanje katastrof

2 Mobilnost

Tema pokriva naslednja področja: Mobilnost v urbanih okoljih, Dostopnost in mobilnost v podeželskih območjih, Tovorni promet, Operativnost cestnega omrežja/ITS

3 Varnost in trajnostni razvoj

Tema pokriva naslednja področja: Prometna varnost, Zimska služba, Upravljanje s cestnim premoženjem, Okoljska trajnost cestne infrastrukture in prometa

4 Odporna infrastruktura

Tema pokriva naslednja področja: Vozišča, Mostovi, Zemeljska dela, Predori

Posebne delovne skupine (Task forces)

Predvidoma bo delovalo tudi pet posebnih delovnih skupin, in sicer: TF 1.1 Dobro pripravljeni projekti; TF 1.2 HDMI-4; TF 2.1 Nove oblike mobilnosti in njihov vpliv na cestno infrastrukturo in promet; TF 3.1 Varovanje cestne infrastrukture in prometa; TF 4.1 Standardi za projektiranje cest


Poročila sestankov tekočega leta

Na voljo so vam poročila s posameznih sestankov Tehničnih odborov in posebnih delovnih skupin PIARC v letu 2021.

DatumUdeleženecTehnični odborLokacijaPoročilaDodatki


Strateški načrt 2020-2023

Objavljamo Strateški načrt PIARC 2020-2023, ki vključuje tudi načrt dela in organizacijo tehničnih odborov ter delovnih skupin.


Člani tehničnih odborov in delovnih skupin

Na ogled vam je uradno Potrdilo članov tehničnih odborov PIARC iz Slovenije, ki ga je Prvi delegat Slovenije oddal kot nominacijo na sekretariat v Pariz.


Sofinanciranje aktivne udeležbe

Napoved aktivnosti za sofinanciranje

Prosimo izpolnite zgornji obrazec in ga posredujte na sekretariat@nc-piarc.si.

Po sklepu Upravnega odbora lahko aktivni člani tehničnih odborov in delovnih skupin zaprosijo za sofinanciranje svojih dejavnosti v okviru dela v PIARC. Sredstva za sofinanciranje so na voljo za vsako koledarsko leto posebej do porabe. O vsaki posamezni vlogi posebej odloča Upravni odbor. Odloča se po vrstnem redu prispetja vlog. V primeru odobritve, se sofinanciranje nato izvede s povrnitvijo deleža stroškov po že opravljeni dejavnosti.


Delo v tehničnih odborih PIARC

Poročilo o udeležbi na tehničnem odboru /delovni skupini

Po vsakem sestanku prosimo izpolnite zgornji obrazec in ga posredujte na sekretariat@nc-piarc.si, kjer ga bomo arhivirali in objavili na tej spletni strani. Če želite, da vam NK PIARC Slovenija delno sofinancira stroške vašega delovanja, morate Poročilu o udeležbi priložiti še račune oziroma originalna potrdila letalskih kart.


Člani tehničnih odborov in delovnih skupin

Spodnji razpored slovenskih članov tehničnih odborov in delovnih skupin PIARC velja za obdobje trenutnega strateškega načrta 2020-2023. Trenutno je slovenskih članov 16.

Alenka Košič odbor 1.3
Finance in naročanje
alenka.kosic@dars.si

Uroš Brumec odbor 3.1
Prometna varnost
uros.brumec@gov.si

Ulrich Zorin odbor 3.2
Zimska služba
ulrich.zorin@dars.si

Darko Kokot odbor 3.3
Upravljanje s sredstvi cestne infrastrukture
darko.kokot@zag.si

Mitja Jurgele odbor 3.3
Upravljanje s sredstvi cestne infrastrukture
mitja.jurgele@dri.si

Miroslav Adlešič odbor 4.1
Vozišča
miroslav.adlesic@zag.si

Petra Klanšek odbor 4.1
Vozišča
petra.klansek@dri.si

Aleš Žnidarič odbor 4.2
Mostovi
ales.znidaric@zag.si

Igor Mozetič odbor 4.2
Mostovi
igor.mozetic@cpg.si

Matej Kušar odbor 4.2
Mostovi
matej.kusar@dri.si

Marko Kravos odbor 4.2
Mostovi
marko.kravos@kolektor.com

Stanislav Lenart odbor 4.3
Zemeljska dela
stanislav.lenart@zag.si

Aleš Pavšek delovna skupina 3.1
Varovanje cestne infrastrukture in prometa
ales.pavsek@dri.si

Bine Pengal delovna skupina 3.1
Varovanje cestne infrastrukture in prometa
bine.pengal@zag.si


Arhiv starejših poročil

V spodnjem arhivu podatkov lahko dostopate do starejših poročil s sestankov Tehničnih odborov PIARC v formatu: Datum, Udeleženec, Tehnični odbor, Lokacija, Poročila, Dodatki, na ogled pa so vam tudi morebitna dodatna gradiva, ki so jih ob posameznih sestankih posredovali udeleženci.

Leto 2019

Leto 2018

Leto 2017

 • 14. – 15. september 2017 Bine Pengal TF C.1 Dunaj, Avstrija poročilo /
 • 30. april – 05. maj 2017 Uroš Brumec C.2 Santiago de Chile, Čile poročilo powerpoint

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

 • 26. – 30. september 2011 Uroš Brumec C.1 Mexico City, Mehika poročilo powerpoint
 • 26. – 30. september 2011 Drago Dolenc C.4 Mexico City, Mehika poročilo /
 • 27. – 30. september 2011 Darko Kokot D.1 Mexico City, Mehika poročilo slike april 2011 Tomaž Košič A.2 Salzburg, Avstrija poročilo /
 • 12. – 21. marec 2011 Uroš Brumec C.1 New Delhi, Indija poročilo powerpoint

Leto 2010

 • 31. oktober – 5. november 2010 Uroš Brumec C.1 Birmingham, Velika Britanija poročilo powerpoint1 powerpoint2
 • 18. – 20. oktober 2010 Franci Kavčič D.2c Pariz, Francija poročilo /
 • 29. september – 1. oktober 2010 Darko Kokot D.1 Lizbona, Portugalska poročilo powerpoint
 • 20. – 21. september 2010 Svit Černe B.5 Andorra la Vella, Andora poročilo /
 • 11. – 16. september 2010 Stojan Petelin C.4 St. Petersburg, Rusija poročilo /
 • 14. – 16. junij 2010 Tomaž Košič A.2 Toronto, Kanada poročilo /
 • 30. maj – 3. junij 2010 Uroš Brumec C.1 Valencia, Španija poročilo powerpoint
 • 28. – 30. april 2010 Aleksander Ljubič D.2b Irvine, Združene države Amerike poročilo /
 • 28. – 30. april 2010 Franci Kavčič D.2c Irvine, Združene države Amerike poročilo /
 • 22. – 24. marec 2010 Drago Dolenc C.4 Buenos Aires, Argentina poročilo powerpoint
 • 8. – 12. februar 2010 Svit Černe B.5 Quebec poročilo / 25. – 27. januar 2010 Stojan Petelin C.4 Pariz, Francija poročilo /

Leto 2009

 • 1. januar – 31. december 2009 Svit Černe B.5.2 Skupno poročilo za sestanke v letu 2009 poročilo /
 • 24. – 31. oktober 2009 Uroš Brumec C.1 Cape Town, Južnoafriška Republika poročilo powerpoint
 • 22. – 23. oktober 2009 Darko Kokot D.1 Portland, Oregon, Združene države Amerike poročilo powerpoint1 powerpoint2
 • 5. – 6. oktober 2009 Svit Černe B.5 Praga, Češka poročilo /
 • 17. – 21. maja 2009 Uroš Brumec C.1 Malmö, Švedska poročilo powerpoint
 • 25. – 27. marec 2009 Drago Dolenc C.4 Madrid, Španija poročilo /
 • 11. – 13. marec 2009 Svit Černe B.5 Madrid, Španija poročilo /

Leto 2008

 • 1. januar – 31. december 2008 Svit Černe B.5.2 Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 1. januar – 31. december 2008 Primož Jurjavčič D.2b Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 1. januar – 31. december 2008 Drago Dolenc C.4 Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Franci Kavčič D.2c Portorož, Slovenija poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Feri Bohar D.2a Portorož, Slovenija poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Aleksander Ljubič D.2b Portorož, Slovenija poročilo /
 • 21. – 24. oktober 2008 Uroš Brumec C.1 in C.2 Kuala Lumpur, Malezija poročilo powerpoint
 • 15. – 17. oktober 2008 Darko Kokot D.1 München, Nemčija poročilo /
 • april 2008 Tomaž Košič A.2 Pariz, Francija poročilo /