Strokovno delo NK PIARC Slovenija

V tehničnih odborih in posebnih delovnih skupinah združenja WRA-PIARC poteka dejansko strokovno delo, raziskave, mednarodno sodelovanje in izmenjava znanja, izkušenj itd. Tehnične odbore in njihove strokovne teme vsake 4 leta na novo določi Skupščina WRA – PIARC s strateškim načrtom (oglejte si ga preko povezave na desni strani), glede na to pa se potem v odbore in delovne skupine vključijo zainteresirani člani NK PIARC Slovenija. Delovni program tehničnih odborov in delovnih skupin za obdobje 2020-2023 pokriva naslednje strateške teme:

1 Upravljanje cest

Tema pokriva naslednja področja: Delovanje cestnih uprav, Ekonomsko in socialno usklajeno načrtovanje cestne infrastrukture, Finance in naročanje, Klimatske spremembe in odpornost cestnega omrežja, Upravljanje katastrof

2 Mobilnost

Tema pokriva naslednja področja: Mobilnost v urbanih okoljih, Dostopnost in mobilnost v podeželskih območjih, Tovorni promet, Operativnost cestnega omrežja/ITS

3 Varnost in trajnostni razvoj

Tema pokriva naslednja področja: Prometna varnost, Zimska služba, Upravljanje s cestnim premoženjem, Okoljska trajnost cestne infrastrukture in prometa

4 Odporna infrastruktura

Tema pokriva naslednja področja: Vozišča, Mostovi, Zemeljska dela, Predori

Posebne delovne skupine (Task forces)

Predvidoma bo delovalo tudi pet posebnih delovnih skupin, in sicer: TF 1.1 Dobro pripravljeni projekti; TF 1.2 HDMI-4; TF 2.1 Nove oblike mobilnosti in njihov vpliv na cestno infrastrukturo in promet; TF 3.1 Varovanje cestne infrastrukture in prometa; TF 4.1 Standardi za projektiranje cest


Poročila sestankov tekočega leta

Na voljo so vam poročila s posameznih sestankov Tehničnih odborov in posebnih delovnih skupin WRA – PIARC v letu 2020.

DatumUdeleženecTehnični odborLokacijaPoročilaDodatki


Strateški načrt 2020-2023

Objavljamo Strateški načrt WRA-PIARC 2020-2023, ki vključuje tudi načrt dela in organizacijo tehničnih odborov ter delovnih skupin.


Člani tehničnih odborov in delovnih skupin

Na ogled vam je uradno Potrdilo članov tehničnih odborov WRA-PIARC iz Slovenije, ki ga je Prvi delegat Slovenije oddal kot nominacijo na sekretariat v Pariz.


Sofinanciranje aktivne udeležbe

Napoved aktivnosti za sofinanciranje

Prosimo izpolnite zgornji obrazec in ga posredujte na sekretariat@nc-piarc.si.

Po sklepu Upravnega odbora lahko aktivni člani tehničnih odborov in delovnih skupin zaprosijo za sofinanciranje svojih dejavnosti v okviru dela v WRA-PIARC. Sredstva za sofinanciranje so na voljo za vsako koledarsko leto posebej do porabe. O vsaki posamezni vlogi posebej odloča Upravni odbor. Odloča se po vrstnem redu prispetja vlog. V primeru odobritve, se sofinanciranje nato izvede s povrnitvijo deleža stroškov po že opravljeni dejavnosti.


Delo v tehničnih odborih WRA-PIARC

Poročilo o udeležbi na tehničnem odboru /delovni skupini

Po vsakem sestanku prosimo izpolnite zgornji obrazec in ga posredujte na sekretariat@nc-piarc.si, kjer ga bomo arhivirali in objavili na tej spletni strani. Če želite, da vam NK PIARC Slovenija delno sofinancira stroške vašega delovanja, morate Poročilu o udeležbi priložiti še račune oziroma originalna potrdila letalskih kart.


Člani tehničnih odborov in delovnih skupin

Spodnji razpored slovenskih članov tehničnih odborov in delovnih skupin WRA-PIARC velja za obdobje trenutnega strateškega načrta 2020-2023. Trenutno je slovenskih članov 16.

Alenka Košič odbor 1.3
Finance in naročanje
alenka.kosic@dars.si

Domen Černivec odbor 1.5
Upravljanje katastrof
domen.cernivec@dri.si

Uroš Brumec odbor 3.1
Prometna varnost
uros.brumec@gov.si

Ulrich Zorin odbor 3.2
Zimska služba
ulrich.zorin@dars.si

Darko Kokot odbor 3.3
Upravljanje s sredstvi cestne infrastrukture
darko.kokot@zag.si

Mitja Jurgele odbor 3.3
Upravljanje s sredstvi cestne infrastrukture
mitja.jurgele@dri.si

Miroslav Adlešič odbor 4.1
Vozišča
miroslav.adlesic@zag.si

Petra Klanšek odbor 4.1
Vozišča
petra.klansek@dri.si

Aleš Žnidarič odbor 4.2
Mostovi
ales.znidaric@zag.si

Igor Mozetič odbor 4.2
Mostovi
igor.mozetic@cpg.si

Matej Kušar odbor 4.2
Mostovi
matej.kusar@dri.si

Marko Kravos odbor 4.2
Mostovi
marko.kravos@kolektor.com

Stanislav Lenart odbor 4.3
Zemeljska dela
stanislav.lenart@zag.si

Aleš Pavšek delovna skupina 3.1
Varovanje cestne infrastrukture in prometa
ales.pavsek@dri.si

Bine Pengal delovna skupina 3.1
Varovanje cestne infrastrukture in prometa
bine.pengal@zag.si


Arhiv starejših poročil

V spodnjem arhivu podatkov lahko dostopate do starejših poročil s sestankov Tehničnih odborov WRA – PIARC v formatu: Datum, Udeleženec, Tehnični odbor, Lokacija, Poročila, Dodatki, na ogled pa so vam tudi morebitna dodatna gradiva, ki so jih ob posameznih sestankih posredovali udeleženci.

Leto 2019

Leto 2018

Leto 2017

 • 14. – 15. september 2017 Bine Pengal TF C.1 Dunaj, Avstrija poročilo /
 • 30. april – 05. maj 2017 Uroš Brumec C.2 Santiago de Chile, Čile poročilo powerpoint

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

 • 26. – 30. september 2011 Uroš Brumec C.1 Mexico City, Mehika poročilo powerpoint
 • 26. – 30. september 2011 Drago Dolenc C.4 Mexico City, Mehika poročilo /
 • 27. – 30. september 2011 Darko Kokot D.1 Mexico City, Mehika poročilo slike april 2011 Tomaž Košič A.2 Salzburg, Avstrija poročilo /
 • 12. – 21. marec 2011 Uroš Brumec C.1 New Delhi, Indija poročilo powerpoint

Leto 2010

 • 31. oktober – 5. november 2010 Uroš Brumec C.1 Birmingham, Velika Britanija poročilo powerpoint1 powerpoint2
 • 18. – 20. oktober 2010 Franci Kavčič D.2c Pariz, Francija poročilo /
 • 29. september – 1. oktober 2010 Darko Kokot D.1 Lizbona, Portugalska poročilo powerpoint
 • 20. – 21. september 2010 Svit Černe B.5 Andorra la Vella, Andora poročilo /
 • 11. – 16. september 2010 Stojan Petelin C.4 St. Petersburg, Rusija poročilo /
 • 14. – 16. junij 2010 Tomaž Košič A.2 Toronto, Kanada poročilo /
 • 30. maj – 3. junij 2010 Uroš Brumec C.1 Valencia, Španija poročilo powerpoint
 • 28. – 30. april 2010 Aleksander Ljubič D.2b Irvine, Združene države Amerike poročilo /
 • 28. – 30. april 2010 Franci Kavčič D.2c Irvine, Združene države Amerike poročilo /
 • 22. – 24. marec 2010 Drago Dolenc C.4 Buenos Aires, Argentina poročilo powerpoint
 • 8. – 12. februar 2010 Svit Černe B.5 Quebec poročilo / 25. – 27. januar 2010 Stojan Petelin C.4 Pariz, Francija poročilo /

Leto 2009

 • 1. januar – 31. december 2009 Svit Černe B.5.2 Skupno poročilo za sestanke v letu 2009 poročilo /
 • 24. – 31. oktober 2009 Uroš Brumec C.1 Cape Town, Južnoafriška Republika poročilo powerpoint
 • 22. – 23. oktober 2009 Darko Kokot D.1 Portland, Oregon, Združene države Amerike poročilo powerpoint1 powerpoint2
 • 5. – 6. oktober 2009 Svit Černe B.5 Praga, Češka poročilo /
 • 17. – 21. maja 2009 Uroš Brumec C.1 Malmö, Švedska poročilo powerpoint
 • 25. – 27. marec 2009 Drago Dolenc C.4 Madrid, Španija poročilo /
 • 11. – 13. marec 2009 Svit Černe B.5 Madrid, Španija poročilo /

Leto 2008

 • 1. januar – 31. december 2008 Svit Černe B.5.2 Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 1. januar – 31. december 2008 Primož Jurjavčič D.2b Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 1. januar – 31. december 2008 Drago Dolenc C.4 Skupno poročilo za sestanke v letu 2008 poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Franci Kavčič D.2c Portorož, Slovenija poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Feri Bohar D.2a Portorož, Slovenija poročilo /
 • 23. – 24. oktober 2008 Aleksander Ljubič D.2b Portorož, Slovenija poročilo /
 • 21. – 24. oktober 2008 Uroš Brumec C.1 in C.2 Kuala Lumpur, Malezija poročilo powerpoint
 • 15. – 17. oktober 2008 Darko Kokot D.1 München, Nemčija poročilo /
 • april 2008 Tomaž Košič A.2 Pariz, Francija poročilo /